eBank

Najava izmjene Odluke o naknadama

Poštovani klijenti,

obavještavamo Vas o izmjenama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za usluge u poslovanju (dalje u tekstu: Odluka o naknadama).

1) RAČUNI I ŠTEDNI ULOZI FIZIČKIH OSOBA

Zatvaranje računa / štednog uloga/ depozita na zahtjev klijenta

U slučaju smrti vlasnika računa / štednog uloga/ depozita isti se zatvaraju temeljem Rješenja o nasljeđivanju ili Ugovora o doživotnom uzdržavanju, a naknada za uslugu iznosi 30,00 kn.

2) OSTALE USLUGE PO RAČUNIMA/ŠTEDNIM ULOZIMA FIZIČKIH OSOBA

Čekovi po tekućem računu građana

Sukladno odluci Uprave Banke od 1. prosinca 2014. godine Banka je prestala s izdavanjem čekovnih blanketa te utvrdila datum 1. prosinca 2015. godine kao zadnji rok za zaprimanje čekova na naplatu. Prestankom izdavanja i naplate čekova iz Odluke o naknadama brišu se sve naknade koje je Banka naplaćivala u poslovanju čekovima građana. 

Izvješćivanje

Mijenja se naziv i iznos naknade za uslugu „Ponovljeno slanje izvoda po računima - 10,00 kuna" te ista glasi: „Ponovljeno izdavanje / slanje izvoda po računima na kućnu adresu ili faxom -  5,00 kn po stranici", dok se usluga za „Ponovljeno slanje izvoda po računima na
e mail" neće naplaćivati.

Promjene pod točkama 1) i 2) primjenjivat će se od 1. prosinca 2015. godine.

3) DOZNAKE

Od 15. siječnja 2016. godine Banka će naplaćivati naknadu od 7,50 kn / doznaka u valuti računa, po srednjem tečaju Banke na dan obračuna za uslugu „Obrade doznaka iz inozemstva" kod svih podjedinačno pristiglih doznaka iz inozemstva na račune otvorene u Banci, a bez obzira na osnov uplate.