eBank

Najava izmjene naknada u poslovanju s građanima

Poštovani klijenti,
obavještavamo Vas o izmjenama Odluke o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke u poslovanju s fizičkim osobama vezano uz SEPA sustav platnog prometa koje će biti u primjeni od 2. travnja 2016.
SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) to jest područje na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.
Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.
Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.
Uredbom (EU) 260/2012 propisani su krajnji rokovi za uvođenje standarda SEPA-e za obavljane kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima. Krajnji rok propisan za države članice u kojima je službena valuta euro je 1. veljače 2014., a za države članice koje nemaju euro kao valutu, pa i za Republiku Hrvatsku, jest 31. listopada 2016. godine.
Slijedom navedenog Banka prilagođava postojeće naknade. Nove naknade možete pogledati ovdje.