eBank

Najava izmjene naknada IB-a i platnog prometa

Poštovani klijenti,

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu naknada za izravno bankarstvo i platni promet.

Nove naknade se primjenjuju od 2. travnja 2016. godine.