eBank

Najava izmjena pasivnih kamatnih stopa za depozite

Nove kamatne stope primjenjivat će se od 09. srpnja 2018. godine a dostupne su ovom dokumentu.