eBank

Najava izmjena i dopuna općih uvjeta

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za depozitno poslovanje fizičkih osoba koje će biti u primjeni od 15. listopada 2015. godine.


Izmjene i dopune Općih uvjeta za depozitno poslovanje fizičkih osoba možete pronaći ovdje.