eBank

Moj broker" – nova usluga HPB-a


„Moj broker - web trader" je nova usluga Hrvatske poštanske banke koja svim klijentima HPB-a omogućuje trgovanje financijskim instrumentima putem interneta, neovisno o radnom vremenu brokera. Usluzi se pristupa putem internetske stranice banke www.hpb.hr, a može se ugovoriti brzo i jednostavno u Odjelu brokerskih poslova HPB-a.

Povratak na novosti