eBank

Izmjene općih uvjeta u kartičnom poslovanju

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove opće uvijete poslovanja za izdavanje i korištenje VISA Prepaid kartice sa nadoplatom te utvrdila izmjene i dopune naknada i drugih troškova te sigurnosnih limita.
Novi Opći uvjeti te izmjene u naknadama i sigurnosnim limitima VISA Prepaid kartice sa nadoplatom u primjeni su od 2. kolovoza 2014. godine, a možete ih naći na sljedećim linkovima: