eBank

Izmjene naknada u poslovanju Hrvatske poštanske banke

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da su utvrđene izmjene i dopune naknada i drugih troškova Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju i to u dijelu naknada u poslovanju sa stanovništvom, sa pravnim osobama te u dijelu financijskih tržišta.
Nove naknade primjenjuju se od 01. srpnja 2014. godine, a možete ih pogledati ovdje.