eBank

Izmjene kamatnih stopa na depozite poslovnih subjekata

Poštovani klijenti,
ovim vas putem obavještavamo da su utvrđene izmjene kamatnih stopa u dijelu poslovanja s pravim osobama. Izmjene se odnose na depozite po viđenju u kunama i devizama.Nove kamatne stope primjenjivat će se od 1. srpnja 2013., a možete ih pogledati ovdje.