eBank

Izmjena pasivnih kamatnih stopa

Poštovani klijenti,

u skladu s kretanjem visine pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu, Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu kamatnih stopa na oročene depozite.

 

 

Hrvatska poštanska banka najavljuje izmjenu fiksnih kamatnih stopa na nenamjenske depozite u kunama i stranim valutama te na depozite s višekratnim uplatama u kunama i eurima.

Nove kamatne stope primjenjivat će se od 15. svibnja 2016., a dostupne su u ovom dokumentu.