eBank

Izmjena i dopuna naknada

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da su utvrđene izmjene i dopune u naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju i to u dijelu naknada u poslovanju sa stanovništvom - devizno poslovanje.Izmjene i dopune u naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju možete pogledati ovdje, a primjenjivat će se od 18. veljače 2013. godine.