eBank

HPB uspješno prošla sveobuhvatnu procjenu Europske središnje banke


Hrvatska poštanska banka (HPB), zajedno s četiri najveće banke u Hrvatskoj, bila je tijekom posljednjih devet mjeseci predmetom sveobuhvatne procjene Europske središnje banke (ECB). Ta procjena sastojala se od provjere kvalitete imovine (Asset quality review, AQR), uz istovremeno testiranje otpornosti banke na stres (Stress test), te je HPB oba postupka uspješno prošla. Kao nužni regulatorni preduvjet za uspostavu bliske suradnje između HNB-a i ECB-a, dana je ovlast ECB-u da provede sveobuhvatnu procjenu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, koja podrazumijeva uvid u svu dokumentaciju i informacije o kreditnim institucijama. Uspostava bliske suradnje jedan je od koraka u procesu pristupanja europodručju te je provedena analiza bila od iznimne važnosti za ostvarenje tog strateškog cilja Republike Hrvatske. Pregled kvalitete imovine dopunjen je testiranjem otpornosti na stres, u kojem se promatralo kako bi se kapitalne pozicije banaka mijenjale u osnovnom scenariju i u nepovoljnom scenariju tijekom trogodišnjeg razdoblja od sredine 2019. do sredine 2022. godine te je donesen zaključak da je Hrvatska poštanska banka uspješno prošla sve provjere, a kapital HPB premašio zadane pragove. Na ovaj način je Hrvatska poštanska banka dobila i dodatnu potvrdu kvalitete i otpornosti svoje bilance i operativnog poslovanja, što nam pruža poticaj i odgovornost da osiguramo preduvjete i nastavimo smjerom u kojem će HPB ostvarivati zacrtane strateške ciljeve.
Povratak na novosti