eBank

HPB Stambena štedionica pripojena HPB-u


Odluka o pripajanju Štedionice Banci u skladu je s ciljem nastavka optimizacije poslovanja HPB Grupe i  izgradnje održivog poslovnog modela. Klijentima Štedionice koji su sada klijenti Banke na raspolaganju su različite mogućnosti štednje i kreditiranja kroz širu paletu proizvoda i usluga HPB-a. Nakon Jadranske banke u travnju, ovo je drugo pripajanje koje je provela HPB u 2019., uspješno i u kratkom roku.
Povratak na novosti