eBank

HPB snizila kamatne stope na kredite


Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2019. snizila je kamatne stope na kredite građana s promjenjivom kamatom. Za klijente HPB-a to znači kamatnu stopu već od 2,90% za stambeni kredit uz valutnu klauzulu u eurima i 3,30% za kredit u kunama. Osim toga, Banka do kraja rujna za korisnike stambenih kredita snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine. Stambeni krediti kao i do sada odobravaju se na razdoblje do 30 godina, a najveći iznos je 265.000 eura, odnosno 2.000.000 kuna. Kamate se snižavaju za sve nenamjenske kredite s promjenjivom kamatom i uvode se kamatne stope čija konačna visina ovisi o tome ugovara li klijent policu osiguranja otplate kredita. Kamatna stopa od sada za klijente HPB-a za nenamjenski kredit iznosi od 5,25% za kredite uz valutnu klauzulu u eurima, odnosno 5,75% u kunama. Do 30. rujna Banka ne naplaćuje naknadu za obradu nenamjenskih kredita. Nenamjenske kredite HPB odobrava u iznosu do 40.000 eura ili 300.000 kuna, na rok do 10 godina. HPB je kamate snizila u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune i eure od 0,11 pp, a uvođenjem novih pogodnosti dodatno smanjila troškove za korisnike kredita. Krediti HPB-a snažno rastu te je u pet mjeseci 2019. građanima odobreno više od 700 milijuna kuna stambenih i nenamjenskih kredita. Primjeri otplate kredita uz nove kamatne stope od 1. srpnja 2019. Stambeni kredit u eurima
Iznos kredita 70.000 eura
Rok otplate 30 godina
Kamatna stopa 2,90% (vezana uz 6m NRS)
Efektivna kamatna stopa 3,02%
Mjesečni anuitet 291,36
  Nenamjenski kredit u eurima
Iznos kredita 15.000 eura
Rok otplate 10 godina
Kamatna stopa 5,25% (vezana uz 6m NRS)
Efektivna kamatna stopa 6,12%
Mjesečni anuitet 160,94
Povratak na novosti