eBank

HPB ponudila najpovoljniju efektivnu kamatu od 2,12% za APN kredite


Hrvatska poštanska banka je za novi krug APN subvencioniranih stambenih kredita u rujnu 2020. ponudila najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu od 2,12% (nominalna 2,02%), istu za kredite u kunama i u eurima. Banka je snizila kamatnu stopu u odnosu na ožujak 2020. kada je također nudila najpovoljnije uvjete uz maksimalan EKS od 2,19 posto. HPB odobrava kredite na 15 do 30 godina, za prvih 7 godina kamatna stopa je fiksna, a za preostalo razdoblje otplate Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +1,79% te za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,83%. Umjesto klijenta Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine, ne naplaćuje naknadu za obradu kredita te su osigurani povoljni uvjeti ugovaranja police osiguranja nekretnine koja se kupuje. Najpovoljnijim kamatnim stopama HPB nastavlja aktivno podržavati Vladin program subvencioniranih stambenih kredita za mlade. Banka je ukupno do sada odobrila oko 1.500 subvencioniranih kredita u vrijednosti gotovo milijardu kuna, a u proljeće 2020. je usprkos okolnostima obilježenim pandemijom i potresom u Zagrebu postigla izvrstan rezultat sa 16-postotnim udjelom u cijeloj tranši APN kredita. HPB poziva klijente da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i predaju zahtjev za APN kredit, a sve informacije prate na www.hpb.hr. Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, uvjet je da korisnik kredita u vrijeme podnošenja zahtjeva nije stariji od 45 godina, da u vlasništvu nema stan ni kuću, a ako posjeduje jedan stan ili kuću da nekretnina ne zadovoljava osnovne uvjete za život. Također, korisnik kredita može posjedovati nekretninu koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće za vlastito stanovanje. Maksimalno se subvencionira iznos do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti odnosno do najviše 1.500 EUR/m2. Država subvencionira pet godina, a rok se produžuje za jednu godinu po djetetu i dvije godine za svako rođeno ili posvojeno dijete u razdoblju trajanja subvencije. Subvencije se kreću od 30% do 51% anuiteta, ovisno o području u kojem se nekretnina nalazi.

Prijave za APN kredit

Povratak na novosti