eBank

HPB od 1. srpnja 2020. snižava kamate na kredite građana


Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2020. snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom. HPB kamate snižava u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune od 0,08 p.p. i eure od 0,06 p.p. čime se nastavljaju smanjivati anuiteti za korisnike kredita HPB-a s promjenjivom kamatnom stopom. Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sektora koje služe kao indeks za određivanje varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope na potrošačke kredite kontinuirano se snižavaju. Hrvatska narodna banka je u skladu s regulativom Europske unije početkom ove godine preuzela od Hrvatske udruge banaka zadaću izračuna i objave NRS-a te je krajem svibnja prvi put objavila referentne stope. Kako Hrvatska poštanska banka koristi NRS kao parametar za određivanje kamatnih stopa, svojim će klijentima-građanima od 1. srpnja sniziti kamate na kredite i time dodatno olakšati otplatu kreditnih obveza.
Povratak na novosti