eBank

HPB: Neto dobit 41,5 milijuna kuna


Aktiva HPB-a porasla je 7,7%, krediti 8,7%, a depoziti za više od 10%, podaci su iz nerevidiranih financijskih izvještaja za 2013.

Imovina Hrvatske poštanske banke 31. prosinca 2013. iznosi 18,4 milijarde kuna nakon godišnjeg rasta od 7,7 posto. Rast imovine HPB-a koji je započeo 2010. godine nastavljen je tijekom 2013. usprkos nepovoljnim gospodarskim kretanjima, zakonskim promjenama koje nisu išle u korist financijskoj industriji, snažnoj konkurenciji na bankarskom tržištu te neizvjesnosti koja je pratila proces priprema za privatizaciju Banke.

 

Banka nastavlja ostvarivati više stope rasta imovine nego hrvatski bankarski sektor što je u 2013. rezultiralo rastom tržišnog udjela s 4,3 na oko 4,6 posto.

Kao i ranijih godina, najveći dio rasta imovine Banke odnosi se na kredite komitentima koji su porasli za više od milijardu kuna ili 8,7 posto te je kreditni portfelj krajem 2013. iznosio 13,0 milijardi kuna.

 

Krediti trgovačkim društvima porasli su 9,1%, a sektoru stanovništva 9% gdje je i dalje naglašen rast stambenih kredita, čak 13,7%. Rast plasmana financiran je iz depozita koji su tijekom 2013. porasli više od 10% i dosegli 14,8 milijardi kuna.

 

Primarni pritisak na operativni rezultat Banke u 2013. imalo je kretanje ukupnih kamatnih prihoda koji su smanjeni za 5,0 posto. Postupci predstečajnih nagodbi gdje Banka sudjeluje kao vjerovnik rezultirali su nemogućnošću naplate kamate koja tijekom trajanja postupka zakonski nije dopuštena. Padu kamatnih prihoda doprinijelo je i snižavanje kamatnih stopa na kredite.

 

Osim aktivnih kamatnih stopa, u 2013. blago su snižene i kamate na izvore zbog čega su kamatni troškovi manji za 6,4% unatoč rastu depozita za više od milijardu kuna. Neto kamatni prihod je manji za 3,5% u usporedbi s 2012. godinom.

 

Uvođenje novih usluga, odnosno širenje bankarske ponude omogućili su rast neto prihoda od provizija i naknada u 2013. za 4,6% dok je manji volumen trgovanja derivativnim instrumentima rezultirao nižim prihodom od trgovanja.

 

Banka je nastavila smanjivati troškove poslovanja koji su u usporedbi s 2012. godinom manji za 5,5%. Uštede u poslovanju ostvarene su unatoč nastavku širenja distributivnih kanala i ulaganjima u veću dostupnost klijentima.

 

Zahvaljujući spomenutim mjerama ostvarena je operativna dobit od 261,0 milijun kuna što je na razini rezultata iz prethodne godine.

 

Novom HNB-ovom Odlukom o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza, koja je stupila na snagu 1. listopada 2013. godine, pooštreni su kriteriji za formiranje rezerviranja. Sukladno tome,

Banka je formirala značajnije troškove rezerviranja, ukupno 84 posto ostvarene operativne dobiti, odnosno 219,2 milijuna kuna.

 

Zbog novih kriterija za formiranje rezervacija neto dobit Banke je smanjena u 2013. i iznosi 41,5 milijuna kuna.

 

Stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala iznosi 13,0% što znači da je i dalje iznad regulatornog zahtjeva.

Povratak na novosti