eBank

HPB kreće s kreditima za obnovu stambenih zgrada oštećenih u potresu, kamate 2,99%


Hrvatska poštanska banka 1. lipnja 2020. kreće s kreditima za obnovu stambenih zgrada oštećenih potresom. Kako bi omogućila povoljnu i što je moguće bržu obnovu nakon potresa koji je u ožujku pogodio Zagreb i okolicu, Banka će financirati sve radove na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99% (EKS 3,03%), na rok do 10 godina. Banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva, a odobrene kredite je potrebno iskoristiti u razdoblju od 12 mjeseci. Ovi namjenski krediti otplaćuju se u mjesečnim anuitetima iz sredstava zajedničke pričuve zgrade. Krediti su namijenjeni za obnovu i sve vrste radova na stambenim zgradama oštećenim u potresu, sve hitne intervencije i sanaciju štete, energetsku obnovu te nabavu potrebne opreme i uređaja. Iz sredstava kredita omogućena je i otplata ranije realiziranih kredita za stambene zgrade oštećene potresom u HPB-u ili drugim bankama kao i refundacija prethodno uloženih vlastitih sredstava upravitelja zgrada odnosno suvlasnika za otklanjanje štete na zgradi unatrag 12 mjeseci. Sve informacije o kreditima i ponudi HPB-a za suvlasnike stambenih zgrada objavljene su na: Krediti za obnovu stambenih zgrada oštećenih potresom
Povratak na novosti