eBank

HBP EU-Desk


HPB je osnovao EU-Desk kao informativno-edukativni centar za pružanje informacije o pretpristupnim fondovima EU.
Povratak na novosti