eBank

50,5 milijuna kuna neto dobiti HPB-a u 2010. godini


Operativna dobit banke prije rezerviranja za gubitke iznosi 195,5 milijuna kuna, što je značajno više od 28,1 milijuna kuna ostvarenih u prethodnoj godini. Međutim, kao rezultat daljnje konsolidacije poslovanja tijekom 2010. utvrđena su dodatna rezerviranja za loše plasmane i ostale obveze u iznosu od 139,8 milijuna kuna, tako da dobit prije poreznih razlika iznosi 55,7 milijuna kuna.

Imovina Banke na dan 31.12.2010. godine iznosi 14,8 milijardi kuna i veća je za 5,8 posto u odnosu na kraj prethodne godine, prvenstveno uslijed pojačane kreditne aktivnosti. Kreditni portfelj banke na kraju 2010. godine povećan je za 12,7 posto, najvećim dijelom zbog porasta kredita pravnim osobama. Stambeno kreditiranje stanovništva povećano je 21,9 posto.
Banka je zadržala povjerenje klijenata i čak ostvarila značajno poboljšanje na tom planu, što se ogleda u primljenim depozitima koji su porasli 5,9 posto. Najviše su povećani depoziti stanovništva koji pokazuju rast od 14,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Neto prihod od kamata u 2010. godini viši je za 37,5 milijuna kuna ili 11,1 posto u odnosu na 2009. godinu. S druge strane, unatoč porastu plasmana, kamatni prihodi niži su za 12,6%. Razlog tomu je viši udio loših plasmana koji ne generiraju kamatne prihode u računu dobiti i gubitka, ali i činjenica da je banka tijekom 2010. godine smanjila kamatne stope na kredite.
Tijekom godine banka je smanjila razinu naknada i provizija koju naplaćuje klijentima čime je ostvaren 2,5 posto niži prihod od provizija i naknada od prošlogodišnjeg, ali je neto prihod od provizija i naknada za 13,1 posto viši nego 2009. godine.
Unatoč širenju bankomatske mreže, otvaranju pet novih poslovnica te uvođenju novog IT core sustava tijekom 2010. godine, opći administrativni troškovi i troškovi amortizacije su na kraju 2010. godine niži za 14,9 milijuna kuna ili 3,4 posto u odnosu na 2009. godinu. Rezultat restriktivnog upravljanja troškovima je poboljšanje pokazatelja efikasnosti poslovanja C/I koji je smanjen i iznosi 71,1 posto, dok je na kraju 2009. iznosio 85,4 posto.
Banka je u 2010. godini značajno ojačala svoju kapitalnu osnovu i ona iznosi 1,2 milijardi kuna, a stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala na kraju 2010. godine iznosi 16,91 posto.

Povratak na novosti