Obveznice

Što su obveznice?

Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine kojom se izdavatelj obvezuje imatelju obveznice tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti glavnicu (iznos na koji ona glasi).

Izdavatelji obveznica mogu biti država, lokalna samouprava, tvrtke i banke.

koje surednosti izdanja obveznica?

Kontakt

Odjel investicijskog bankarstva
Tel: 01/4805 028
Strojarska 20, VII. Kat
e-mail: investicijsko@hpb.hr

Služba prodaje za institucionalne klijente
Tel:
Služba prodaje za korporativne klijente
Tel: