Dugoročno financiranje - HPB - Hrvatska poštanska banka

Dugoročno financiranje

Dugoročno financiranje iz sredstava banke

Financiranje s rokom otplate dužim od godine dana namijenjeno velikim tvrtkama:

 • krediti za trajna obrtna sredstva
 • krediti za financiranje izvoza
 • krediti za kupnju strojeva i opreme
 • krediti za kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i uređenje poslovnih prostora i objekata
 • krediti za financiranje stambene izgradnje
 • krediti za razvoj turističke djelatnosti

Osnovne karakteristike dugoročnog financiranja

Rok povrata: do deset godina
Način povrata: u jednakim ratama ili anuitetima, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje
Način plaćanja kamata: u ratama, jednokratno, revolving princip ili prema dogovoru s klijentom
Valuta kredita: kunski, kunski uz valutnu klauzulu, u valuti

Posebni kreditni programi

U suradnji sa HBOR-om (www.hbor.hr) kao poslovna banka sudjelujemo u dugoročnom financiranju kroz razne poticajne programe:

 • program kreditiranja potpore turističkom sektoru
 • program kreditiranja pripreme roba za izvoz i izvoza roba
 • program kreditiranja poticanja malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi
 • program kreditiranja razvitka otoka
 • program kreditiranja za poticanje utemeljenja malog poduzetništva, izravno kreditiranje i putem poslovnih banaka
 • program kreditiranja poticanja razvitka malog i srednjeg privatnog poduzetništva
 • program kreditiranja turističkog obiteljskog gospodarstva
 • program kreditiranja gospodarskih djelatnosti
 • program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • program kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture
 • program kreditiranja financijskog restrukturiranja jedinica lokalne i područne samouprave
 • program kreditiranja financijskog restrukturiranja gospodarskih subjekata

Za sve dodatne informacije o kreditnim programima HBOR-a obratite se Sektoru kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvoj.