Proizvodi i usluge poslovnim subjektima koji se bave poljoprivrednom djelatnošću - HPB - Hrvatska poštanska banka

Agro ponuda za poslovne subjekte

Hrvatska poštanska banka proširila je svoju paletu kredita posebnim linijama za poduzetnike poljoprivrednog sektora. Riječ je o dugoročnom i kratkoročnom kreditu za poduzetnike te posebnoj ponudi proizvoda i usluga koje poljoprivrednici mogu koristiti uz brojne pogodnosti. 

I. Transakcijski račun

• Otvaranje računa uz 50% popusta na naknadu za otvaranje računa

II. Elektroničko bankarstvo

1. Internet bankarstvo

• Upisnina za HPB Internet bankarstvo bez naknade
• Aktivacija usluge HPB Internet bankarstva bez naknade
• Korištenje usluge HPB Internet bankarstva bez naknade tri mjeseca

2. Mobilno bankarstvo -mHPB

• Upisnina za HPB Mobilno bankarstvo bez naknade
• Aktivacija usluge HPB Mobilnog bankarstva bez naknade
• Korištenje usluge HPB Mobilnog bankarstva bez naknade tri mjeseca

III. Kratkoročni poljoprivredni kredit poslovnim subjektima

Namijenjen je za:

  • financiranje potreba do naplate potpora, 
  • kupnju sirovina, repromaterijala i ostalog u tekućoj proizvodnji u poljoprivredi, 
  • financiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje,
  • za tekuću proizvodnju/otkup poljoprivrednih proizvoda,
  • podmirenje dugovanja po ranije odobrenom kreditu.

Ova kreditna linija koristi se za financiranje svih kratkoročnih potreba poljoprivrednika, a posebno onih koji imaju odobrene potpore u poljoprivredi kao financiranje potreba do naplate potpora.

IV. Dugoročni poljoprivredni kredit poslovnim subjektima

Namijenjen je za:

  • kupnju zemljišta te kupnju i izgradnju objekata, 
  • nabavku strojeva i opreme, 
  • podizanje dugogodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda, maslinika i dr.), 
  • osnovna sredstava za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
  • trajna obrtna sredstva ili refinanciranje ranije realiziranih poljoprivrednih kredita.

Ova kreditna linija omogućuje poček do 12 mjeseci, a za ulaganje u dugogodišnje nasade čak i do 36 mjeseci.
Rok otplate je, ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, do 10 godina.

V. VISA Business kartica

• Upisnina: bez naknade

VI. Visa Bonus plus kartica

• Upisnina za tvrtku: bez naknade

VII. Visa Prepaid Business kartica

• Godišnja članarina za tvrtku: bez naknade

Sve dodatne informacije o ponudi možete saznati u Regionalnim centrima za gospodarstvo HPB-a, putem besplatnog info telefona 0800 472 472 te na e-mail adresi hpb@hpb.hr .

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: