Ponuda za pripremu turističke sezone - HPB - Hrvatska poštanska banka

Ponuda za pripremu turističke sezone

Hrvatska poštanska banka proširila je svoju paletu kredita posebnim linijama za poduzetnike turističkog sektora. Riječ je o dugoročnom i kratkoročnom kreditu za poduzetnike te posebnoj ponudi proizvoda i usluga koje turistički poduzetnici mogu koristiti uz brojne pogodnosti. 

I. Transakcijski račun

• Otvaranje računa uz 50% popusta na naknadu za otvaranje računa

II. Elektroničko bankarstvo

1. Internet bankarstvo

• Upisnina za HPB Internet bankarstvo bez naknade
• Aktivacija usluge HPB Internet bankarstva bez naknade
• Korištenje usluge HPB Internet bankarstva bez naknade tri mjeseca

2. Mobilno bankarstvo - mHPB

• Upisnina za HPB Mobilno bankarstvo bez naknade
• Aktivacija usluge HPB Mobilnog bankarstva bez naknade
• Korištenje usluge HPB Mobilnog bankarstva bez naknade tri mjeseca

III. Kratkoročni turistički kredit poslovnim subjektima

Namijenjen je za:

  • nabava hrane, pića, sitnog inventara;
  • tekuće održavanje interijera i eksterijera potrebnih za pripremu turističke sezone;
  • troškovi plaća i režijski troškovi;
  • obrtna sredstva;
  • financiranje svih ostalih kratkoročnih potreba vezanih za djelatnost turizma.

Ova kreditna linija koristi se za financiranje svih kratkoročnih potreba turističkih djelatnika.

IV. Dugoročni turistički kredit poslovnim subjektima

Namijenjen je za:

  • adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta;
  • nabavu opreme ili dijelova opreme u turizmu;
  • trajna obrtna sredstva;
  • refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u gore navedene namjene.

 

Ova kreditna linija omogućuje poček do 12 mjeseci.
Rok otplate je, ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, do 7 godina.

V. VISA Business kartica

• Upisnina: bez naknade

VI. Visa Bonus plus kartica

• Upisnina za tvrtku: bez naknade

VII. Visa Prepaid Business kartica

• Godišnja članarina za tvrtku: bez naknade

Sve dodatne informacije o ponudi za poslovne subjekte koji se bave turističkom djelatnošću možete saznati u poslovnicama i podružnicama hpb-a, putem besplatnog broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472 te na e-mail: hpb@hpb.hr

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: