Statusna i ostala dokumentacija o registraciji poslovnog subjekta - HPB - Hrvatska poštanska banka

Statusna i ostala dokumentacija o registraciji poslovnog subjekta

Statusnu i ostalu dokumentaciju o registraciji poslovnog subjekta

 • Rješenje o upisu u sudski/obrtni registar, odnosno registar nadležnog tijela ako je upis u registar propisan
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara i sredstva na tom računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje
 • Potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
 • Obrtnica
 • Akt Poslovnog subjekta za otvaranje računa organizacijskog dijela Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio Poslovnog subjekta može imati račun
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti dodijeljenu od Državnog zavoda za statistiku koja sadrži i OIB
 • Punomoć, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
 • Preslike identifikacijskih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje, njihovih opunomoćenika i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i potvrde o njihovim OIB-ovima (obavezno priložiti)
 • Rješenje o otvaranju stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije
 • Odobrenje Komisije za vrijednosne papire o određivanju Banke koja vodi račun (za račun zatvorenog investicijskog fonda)

Za sve dodatne informacije, molimo obratite se u najbližu poslovnicu Banke ili nazovite besplatan broj telefona 0800 472 472.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: