SEPA izravna terećenja - HPB - Hrvatska poštanska banka

SEPA izravna terećenja

Banka od 5. lipnja 2017. godine pruža uslugu izvršenja SEPA izravnih terećenja primateljima plaćanja i platiteljima prema pravilima Osnovne i Poslovne HRK SDD sheme. Osnovna HRK SDD shema je namijenjena platiteljima – potrošačima, dok je namjena Poslovne HRK SDD sheme pružanje SDD usluga platiteljima – poslovnim subjektima.

SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u kunama u kojoj platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na teret transakcijskog računa platitelja. Za plaćanje je potrebna prethodna suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja. 

Pristupanjem HRK SDD shemama, Banka se obvezala pružati usluge izvršenja naloga SEPA izravnih terećenja svojim platiteljima, ali isto tako može s primateljima plaćanja ugovoriti primitak i obradu SDD naloga u ulozi banke primatelja.

Prednosti ugovaranja usluge SEPA izravnog terećenja s Bankom za primatelje plaćanja:

 • Brža i efikasnija naplata,
 • Efikasnije upravljanje likvidnošću,
 • Mogućnost iniciranja naloga za SEPA izravna terećenja putem jedne poslovne banke,
 • Niži troškovi poslovanja (eliminiranje troškova ispisa i dostave uplatnica, opomena…),
 • Automatizacija procesa naplate potraživanja,
 • Mogućnost opoziva (prije izvršenja) ili poništenje (nakon izvršenja) iniciranih SDD naloga.

Preduvjeti za korištenje HRK SDD shema od strane primatelja plaćanja:

 • Ugovaranje usluge primitka i obrade SDD naloga s bankom,
 • Otvoren transakcijski račun u poslovnoj banci s kojom se ugovara usluga primitka i obrade SDD naloga,
 • Primatelj plaćanja mora biti registriran i aktivan u Registru SEPA identifikatora primatelja plaćanja koji vodi FINA,
 • Platne transakcije izvršavaju se u skladu s formatom platnih poruke ISO 20022 XML,
 • Suglasnosti platitelja.

Prednosti podmirivanja računa SEPA izravnim terećenjem za platitelje:

 • pravovremeno i sigurno podmirivanje obveza preuzima izdavatelj računa i Banka,
 • ušteda vremena bez čekanja u redovima,
 • dobivanje informacije o uspješno provedenom plaćanju od strane Banke,
 • usluga se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Platitelj – nepotrošač je obvezan prije prvog iniciranja SDD naloga od strane primatelja plaćanja obavijestiti Banku o novoj Suglasnosti koju je dao primatelju plaćanja kao i o svakoj naknadnoj izmjeni ili otkazu/opozivu.

Nakon davanja suglasnosti primatelju plaćanja, platitelj može u poslovnici Banke definirati posebne uvjete izvršenja: 

 • Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja,
 • Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Crna lista),
 • Naložiti terećenje svog transakcijskog računa za SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Bijela lista),
 • Ograničiti naplatu SDD naloga po određenoj Suglasnosti na određeni iznos ili periodičnost (tjedno, mjesečno, kvartalno, godišnje) ili oboje.

Platitelj ima isto tako pravo odbiti nalog SEPA izravnog terećenja prije njegovog izvršenja.

Sva dokumentacija vezano uz SEPA izravna terećenja dostupna je na internetskoj stranici www.sepa.hr.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: