Platni promet u zemlji - HPB - Hrvatska poštanska banka

Platni promet u zemlji

Platni promet uređen je Zakonom o platnom prometu (NN 113/09) te ostalim podzakonskim aktima.
Hrvatska poštanska banka d.d. je ovlašteni pružatelj platnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Ovisno o vašim potrebama, u našim poslovnicama možete:

Obavljanje platnih usluga omogućeno Vam je putem:

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: