Platni promet s inozemstvom - HPB - Hrvatska poštanska banka

Platni promet s inozemstvom

Hrvatska poštanska banka obavlja platni promet s inozemstvom sukladno važećim zakonskim propisima te Općim uvjetima poslovanja Hrvatske poštanske banke d.d. za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za poslovne subjekte.

Za potrebe izvršenja međunarodnih platnih transakcija preko transakcijskih računa koristi se IBAN (International Bank Account Number). IBAN je jedinstveni identifikator računa klijenta u banci čija je konstrukcija u skladu s međunarodnim standardom ISO 13616:1997 prihvaćenim od Europske komisije za bankarske standarde.

Ukoliko se IBAN upisuje na naloge za plaćanje podnijete na papirnom mediju, svaka četiri znaka trebaju biti odijeljena jednim praznim poljem. Kod unosa IBAN-a na naloge za plaćanje koji se dostavljaju elektroničkim putem, isti se unosi bez praznih polja ili drugih znakova.

Banka nudi usluge plaćanja u inozemstvo i naplate iz inozemstva putem doznaka, čekova, akreditiva te garancija. Sve poslove deviznog platnog prometa Banka obavlja putem vlastite poslovne mreže i putem HPB Internet bankarstva.

HPB vam omogućuje obavljanje sljedećih usluga u poslovanju s inozemstvom:

  • izvršenje platnih naloga - loro i nostro doznake
  • izdavanje nostro čekova za plaćanje u inozemstvo
  • obrada i naplata čekova izdanih od inozemnih banaka
  • obavljanje deviznih plaćanja u zemlji
  • dokumentarne naplate - loro i nostro
  • dokumentarne akreditive - loro i nostro
  • garancije - loro i nostro
  • usluge u poslovanju banke s nerezidentima

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: