Naknade Poslovni subjekti - HPB

Naknade

Platni promet

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - s primjenom od 1. listopada 2017.

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - s primjenom od 5. lipnja 2017.

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - s primjenom od 1. siječnja 2017.

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - s primjenom od 1. lipnja 2016.

Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte - s primjenom od 1. prosinca 2016.

 

Izravno bankarstvo

 

HPB INTERNET BANKARSTVO
USLUGE IZRAVNOG BANKARSTVA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

10.1.1.

Upisnina za HPB Internet bankarstvo

bez naknade

10.1.2.

Aktivacija usluge HPB Internet bankarstva

bez naknade

10.1.3.

Korištenje usluge HPB Internet bankarstva (mjesečno)

20,00 kn

10.2.

HPB Mobilno bankarstvo

 

10.2.1.

Upisnina za HPB Mobilno bankarstvo

 bez naknade

10.2.2.

Aktivacija usluge HPB Mobilnog bankarstva

bez naknade

10.2.3.

Korištenje usluge HPB Mobilnog bankarstva (mjesečno)

20,00 kn

10.3.

Korištenje usluge HPB Internet bankarstvo uz mHPB za poslovne korisnike (mjesečno)

35,00 kn

10.4.

Uređaji

 

10.4.1.

Token

200,00 kn

10.4.2.

mToken

bez naknade

10.4.3.

Zamjena uređaja na zahtjev Banke

bez naknade

10.4.4.

Ponovno izdavanje tokena (izgubljen, oštećen ili ukraden)

200,00 kn

10.4.5.

Ponovno izdavanje mHPB – mTokena i/ili mobilnog bankarstva na zahtjev korisnika

bez naknade

10.5.

Ostali poslovi po uslugama izravnog bankarstva

 

10.5.1.

Promjena ovlaštenja

bez naknade

10.5.2.

Izlazak radnika Banke na teren (osobna dostava na adresu poslovnog subjekta)

250,00 kn

10.5.3.

Slanje opreme preporučenom pošiljkom

25,00 kn
10.6. FINA certifikat  
10.6.1. FINA certifikat  Stvarni troškovi FINA-e
Kartično poslovanje

Kartično poslovanje - kartice za poslovne subjekte

Naknade po kartičnom poslovanju

12.

VISA Business Electron kartica 

 

12.1.

Izdavanje VISA Business Electron kartice - redovno

bez naknade

12.1.1.

Izdavanje kartice i PIN-a uslijed gubitka ili krađe

50,00 kn

12.1.2.

Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka

30,00 kn

12.1.3.

Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika

30,00 kn

12.1.4.

Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika

20,00 kn

12.1.5.

Redovita zamjena kartice zbog isteka valjanosti kartice

bez naknade

12.2.

Transakcije VISA Business Electron karticom

 

12.2.1.

Isplata gotovine na drugim bankomatima u RH

2,00% (min. 25,00 kn)

12.2.2.

Isplata gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima u inozemstvu

2% (min. 25,00 kn)

12.2.3.

Isplata gotovine na bankomatima Banke

0,19% kn

12.2.4.

Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu

bez naknade

12.2.5.

Isplate gotovine na POS-ovima drugih banaka u Hrvatskoj

2,00% (min. 25,00 kn)

12.2.6.

Uplate na POS-ovima u poslovnicama Banke

0,21% kn

12.2.7.

Uplata na POS-ovima u poštanskim uredima Hrvatske pošte d.d.

0,30% kn

12.2.8.

Uplata na uplatnom bankomatu Banke

0,19% (min. 2,00 kn)

12.2.9.

Isplata gotovine na POS-u u Banci

0,21% kn

12.2.10.

Isplata gotovine na POS-u u FINA-i

0,30% kn

12.2.11.

Isplata gotovine na POS-u u Hrvatskoj pošti d.d.

0,30% kn

12.3.

Ostali poslovi po VISA Business Electron kartici

 

12.3.1.

Neopravdano reklamiranje transakcija

50,00 kn

12.3.2.

Hitna izrada kartica na zahtjev korisnika

200,00 kn

 

12.3.3.

Izdavanje kartica u slučaju skimiranja, zlouporabe, neprimitka kartice i/ili PIN-a redovnom i hitnom izradom

 

bez naknade

12.3.4.

Naknada za izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke

50,00 kn

12.3.5.

Naknada za ponovno izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke

50,00 kn

12.3.6.

Naknada za korištenje VerifiedByVisa (VbV) lozinke na dodatnoj kartici

30,00 kn

13.1.
Poslovna kartica VISA Business
 
13.1.1.
Izdavanje VISA Business kartice
 
13.1.1.1. Upisnina 400,00 kn
13.1.1.2. Godišnja članarina po kartici 200,00 kn
13.1.1.4. Izdavanje kartice i PIN-a uslijed nestanka 50,00 kn
13.1.1.5. Naknada za zamjenu kartice zbog oštećenja kartice ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
13.1.1.6. Redovita zamjena kartice zbog isteka valjanosti bez naknade
13.1.1.7. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika 30,00 kn
13.1.1.8. Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika 20,00 kn
13.1.2. Transakcije VISA Business karticom  
13.1.2.1. Uplata na POS-u Banke i uplatnom bankomatu Banke bez naknade
13.1.2.2. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke 2,5% od iznosa, min 30,00 kn
13.1.2.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 3% od iznosa, min 30,00 kn
13.1.2.4. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 3% od iznosa, min 35,00 kn
13.1.2.5. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu bez naknade
13.1.3. Ostali poslovi po VISA Business kartici  
13.1.3.1. Neosnovano reklamiranje transakcija 20% od reklamiranog iznosa, min 150,00 kn
13.1.3.2. Hitna izrada kartica na zahtjev korisnika 200,00 kn
13.1.3.3. Privremena blokada zbog neurednog korisnika 50,00 kn
13.1.3.4. Slanje opomene 30,00 kn
13.1.3.5. Izdavanje kartica u slučaju skimiranja, zlouporabe, neprimitka kartice i/ili PIN-a redovnom ili hitnom izradom bez naknade
13.1.3.6. Naknada za izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke 50,00,kn
13.1.3.7. Naknada za ponovno izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke 50,00 kn
13.1.3.8. Naknada za korištenje VerifiedByVisa (VbV) lozinke na dodatnoj kartici 30,00 kn
13.3.
Poslovna kartica VISA Bonus plus
 
13.3.1.
Izdavanje VISA Bonus plus kartice
 
13.3.1.1. Upisnina za tvrtku 400,00 kn
13.3.1.2. Upisnina za korisnika 50,00 kn
13.3.1.3. Članarina za tvrtku bez naknade
13.3.1.4. Članarina za korisnika 150,00 kn
13.3.1.5. Izdavanje kartice i PIN-a uslijed nestanka 50,00 kn
13.3.1.6. Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
13.3.1.7. Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika 20,00 kn
13.3.1.8. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika 30,00 kn
13.3.1.9. Redovita zamjena kartice zbog isteka roka važenja bez naknade
13.3.2. Transakcije VISA Bonus plus karticom  
13.3.2.1. Uplata na POS-u Banke i uplatnom bankomatu Banke bez naknade
13.3.2.2. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke 2,5%, min 40,00 kn
13.3.2.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u HR 2,5%, min 45,00 kn
13.3.2.4. Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u HR 3%, min 40,00 kn
13.3.2.5. Isplata gotovine na bankomatima u inozemstvu 3,5%, min 40,00 kn
13.3.2.6. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 3,5%, min 45,00 kn
13.3.2.7. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS banke) u zemlji i inozemstvu bez naknade
13.3.2.8. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS drugih banaka) u zemlji bez naknade
13.3.2.9. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS drugih banaka) u inozemstvu bez naknade
13.3.3. Ostali poslovi po VISA Bonus plus kartici  
13.3.3.1. Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika 200,00 kn
13.3.3.2. Opomena 30,00 kn
13.3.3.3. Neosnovano reklamiranje transakcija 20% od reklamiranog iznosa, min 150,00 kn
13.3.3.4. Privremena blokada zbog neurednog korisnika 50,00 kn
13.3.3.5. Naknada za izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke 50,00 kn
13.3.3.6. Naknada za ponovno izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke 50,00 kn
13.3.3.7. Naknada za korištenje VerifiedByVisa (VbV) lozinke na dodatnoj kartici 30,00 kn
13.3.4. Izdavanje kartice u slučaju skimiranja, zlouotrebe, neprimitka kartice i/ili PIN-a redovnom i hitnom izradom bez naknade
13.4. Ostale naknade po karticama poslovnih subjekata  
13.4.1. Hitno vraćanje kartice zadržane zbog greške korisnika iz bankomata Banke kojeg opslužuje ugovorni partner 50,00 kn plus stvarni trošak opsluživanja bankomata

13.5. Poslovna kartica VISA Prepaid Business  
13.5.1. Izdavanje VISA Prepaid Business kartice  
13.5.1.1. Godišnja članarina za tvrtku bez naknade
13.5.1.2. Godišnja članarina za korisnika 50,00 kn
13.5.1.3. Izdavanje kartice i PIN-a uslijed nestanka ili na zahtjev korisnika 50,00 kn
13.5.1.4. Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
13.5.1.5. Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika 20,00 kn
13.5.1.6. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika  
13.5.1.6.1. Na području Republike Hrvatske 30,00 kn
13.5.1.6.2. Izvan područja Republike Hrvatske 50,00 kn
13.5.1.6.3. Hitna pošiljka putem kurirske službe izvan Republike Hrvatske stvarni troškovi uvećani za naknadu za ponovno slanje
13.5.1.7. Redovita zamjena kartice zbog isteka roka važenja bez naknade
13.5.2. Transakcije VISA Prepaid Business karticom  
13.5.2.1. Uplata na VISA Prepaid Business karticu sa transakcijskog računa poslovnog subjekta otvorenog u Banci bez naknade
13.5.2.2. Isplata gotovine na bankomatima i EFTPOS uređajima Banke bez naknade
13.5.2.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 2,00% min. 15,00 kn 
13.5.2.4. Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2,00% min. 15,00 kn
13.5.2.5. Isplata gotovine na bankomatima u inozemstvu 2,00% min. 20,00 kn
13.5.2.6. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 2,00% min. 20,00 kn
13.5.2.7. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS banke) u zemlji i inozemstvu bez naknade
13.5.2.8. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS drugih banaka) u zemlji  bez naknade
13.5.2.9. Plaćanja na prodajnom mjestu (EFTPOS drugih banaka) u inozemstvu bez naknade
13.5.3. Ostali poslovi po VISA Prepaid Business kartici  
13.5.3.1. Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika 200,00 kn
13.5.3.2. Neopravdano reklamiranje transakcije 20% od reklamiranog iznosa, min. 150,00 kn
13.5.3.3. Naknada za ponovljeni ispis Izvoda/ispis prometa na zahtjev 5,00 kn
13.5.3.4. Iskup novčanih sredstava uz povrat kartice na zahtjev Klijenta/korisnika kartice 50,00 kn
13.5.3.5. Iskup novčanih sredstava uz povrat kartice na zahtjev Banke 70,00 kn
13.5.3.6. Naknada za izdavanje statičke VerifiedByVisa  (VbV) lozinke 50,00 kn
13.5.3.7. Izdavanje kartica u slučaju skimiranja, zlouporabe, neprimitka kartice i /ili PIN-a redovnom i hitnom izradom bez naknade
13.6. Naknada u poslovanju s EFTPOS terminalima i/ili prihvatu kartica na Internetu 

13.6.1.

Mjesečna naknada za nedovoljno korištenje EFTPOS terminala (po terminalu)

75,00 kn + PDV

13.6.2.

Naknada za izgubljeni/ukradeni/uništeni fiksni EFTPOS terminal (po terminalu)

2.000,00 kn + PDV

13.6.3.

Naknada za izgubljeni/ukradeni/uništeni GPRS EFTPOS terminal (po terminalu)

2.500,00 kn + PDV

Arhiva

Arhiva - platne usluge za poslovne subjekte

Arhiva - Internet bankarstvo za poslovne subjekte

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: