Krediti u suradnji s MINPO, gradom Zagrebom i Županijama - Mjera 1 - HPB - Hrvatska poštanska banka

Krediti u suradnji s MINPO, gradom Zagrebom i Županijama - Mjera 1

Hrvatska poštanska banka potpisala je Ugovor o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014, Mjera 1 - Kreditom do konkurentnosti s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Gradom Zagrebom i 14 Županija ( Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska,Varaždinska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska županija, a sa Primorsko - goranskom potpisivanje je u tijeku)

Korisnici kredita

Korisnici kredita prema ovom Ugovoru su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske Komisije, te profitne ustanove, a koji ulažu na područje Županije/Grada Zagreba neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

Osnovne karakteristike financiranja

 • Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 100.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna
 • Namjena kreditnih sredstava: 
  - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
  - kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme
  - obrtna sredstva do 20% (za uslužnu djelatnost) i do 30% (za proizvodnu djelatnost) iznosa ukupno odobrenog kredita
 • Rok otplate, poček i dinamika otplate:  
  - otplata do 10 godina - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 
  - otplata do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme 
  - poček se računa u rok otplate i iznosi:do 2 godine.
  - dinamika otplate u dogovoru s Bankom
 • Kamatna stopa za korisnika: 2 do 4% godišnje, ovisno o djelatnosti
  - uz korištenje jamstva Agencije HAMAG BICRO-a, kamata se dodatno umanjuje za 0,5 %
 • Rok iskorištenja: do 12 mjeseci
 • Naknada banci: 0,5%
 • Visina jamstva: do 1-1,5 visine odobrenog kredita
 • Instrumenti osiguranja povrata kredita: uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke.
  - moguće jamstvo Agencije HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava.
 • Status korisnika kredita: ne mora biti deponent Banke

Subvencioniranje kamate

Sredstva za subvenciju kamate osiguravaju:

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta i to 2% za projekte iz proizvodne djelatnosti i 1% za  projekte iz uslužne djelatnosti
 • Županija/ Grad Zagreb još dodatno subvencioniraju kamatu prema svojim uvjetima koje možete preuzeti sa sljedećeg popisa: