Zeleni krediti za poduzetnike - HPB - Hrvatska poštanska banka

Zeleni krediti za poduzetnike

Vrsta kredita

 • Dugoročni namjenski kredit u kunama
 • Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR
 • Dugoročni namjenski kredit u eurima

Namjena kredita

 • Financiranje solarnih sustava za proizvodnju električne i toplinske energije za vlastite potrebe
 • Financiranje mrežom vezanih solarnih sustava za proizvodnju
 • Kupnja ili izgradnja niskoenergetske nekretnine i opremanje iste
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne nekretnine i/ili cijelog proizvodnog procesa

Korisnik kredita

Svi poslovni subjekti

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Minimalni iznos kredita:
 • Kredit u kunama – 30.000,00 KN
 • Kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR – kunska protuvrijednost od 4.000,00 EUR po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a za EUR važeće na dan korištenja kredita
 • Kredit u eurima – 4.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita nije ograničen. Banka kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Rok otplate kredita Sukladno predviđenom roku povrata investicije, maksimalno do 10 godina.
Kamatna stopa Redovna kamatna stopa:
 • Minimalno 6,45% godišnja, promjenjiva.

Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno / tromjesečno.

Interkalarna kamatna stopa: u visini redovne kamatne stope, promjenjiva, obračunava se i naplaćuje sukladno ugovoru o kreditu.

Zatezna kamatna stopa: u visini zakonske zatezne kamate.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
 • Za obradu zahtjeva: 0,95% na iznos odobrenog kredita, min. 500,00kn, jednokratno, naplaćuje se prvi prvom korištenju kredita iz sredstava odobrenog kredita
 • Za rezervaciju sredstava: 0,10% na iznos neiskorištenog kredita, min. 1.000,00 kn, tromjesečno
 • Za prijevremeni povrat kredita: 1,50% na iznos prijevremeno vraćene glavnice kredita, ako je povrat izvršen 30 i više dana prije dospijeća, min. 500,00 kn
Poček Do 24 mjeseca, poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka obračunava i naplaćuje kamate i naknade propisane ovim Uvjetima.

Sve dodatne informacije o zelenom kreditu za poduzetnike možete saznati u poslovnicama i regionalnim centrima za gospodarstvo HPB-a, putem besplatnog broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472 te na e-mail adresi: hpb@hpb.hr

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: