Kredit za suvlasnike stambene zgrade - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kredit za suvlasnike stambene zgrade

Vrsta kredita

 • Dugoročni namjenski kredit u kunama
 • Dugoročni namjenski kredit uz valutnu klauzulu vezanu uz Euro

Namjena kredita

 • Za sve vrste radova na stambenoj zgradi /radovi na krovištu, fasadi, podrumu, dizalima te ostali radovi u vezi s održavanjem/obnovom/adaptacijom i rekonstrukcijom zgrada;
 • Energetska obnova zgrade, energetski pregledi i izrade energetskog certifikata zgrade, odnosno izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade;
 • Za nabavu opreme i uređaja u zgradama;
 • Otplata ranije realiziranih kredita za stambene zgrade u Banci ili u drugim Bankama.

Korisnik kredita

Suvlasnici stambene zgrade koje zastupaju ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj zgrade.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA

Prema troškovniku radova, prihvaćenom od strane suvlasnika zgrade potrebnom većinom glasova. Suglasnost mora biti potpisana od suvlasnika koji posjeduju minimalno 70% suvlasničkih dijelova.

Minimalni iznos kredita:
 • Dugoročni namjenski kredit u kunama: 20.000,00 Kn
 • Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR – kunska protuvrijednost od 3.000,00 EUR po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a za EUR važeće na dan korištenja kredita

Maksimalni iznos kredita ne može biti veći od iznosa u prihvaćenom troškovniku.
Rok otplate kredita

Od 13 do 180 mjeseci.

Kamatna stopa

Redovna kamatna stopa za kredite u kunama:

 • 5,28% godišnje, promjenjiva.

Redovna kamatna stopa za kredite u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz Euro:

 • 4,81% godišnje, promjenjiva.

Interkalarna kamatna stopa: u visini redovne kamatne stope, promjenjiva, obračunava se i naplaćuje sukladno ugovoru o kreditu.

Zatezna kamatna stopa: u visini zakonske zatezne kamate.

Za poboljšanje energetske učinkovitosti redovna kamatna stopa na kredit se umanjuje za 0,25 postotnih poena zgradama koje povećaju energetsku učinkovitost minimalno za jedan razred.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
 • Za obradu zahtjeva: 0,50% na iznos odobrenog kredita, min. 500,00kn, jednokratno, unaprijed najkasnije pri prvom korištenju kredita.

 

Sve dodatne informacije o Kreditu za financiranje radova na zajedničkim dijelovima zgrade za poduzetnike možete saznati u poslovnicama i podružnicama HPB-a, putem besplatnog broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472 te na e-mail adresi: hpb@hpb.hr

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: