Korisne informacije - HPB - Hrvatska poštanska banka

Korisne informacije

Ovim vas putem obavještavamo o novostima u platnom prometu koje se tiču korištenja novih HUB3 i HUB3A obrazaca te IBAN konstrukcije transakcijskog računa za izvršenje nacionalnih platnih transakcija.

 

Od 1. siječnja 2011. godine u primjeni je novi Zakon o platnom prometu (NN 113/09)

 

Od 1. lipnja 2012. godine, IBAN konstrukcija se može koristiti I za izvršenje nacionalnih platnih transakcija, a od 1. lipnja 2013. godine koristi se za izvršenje svih platnih transakcija.

 

Od 1. siječnja 2011. godine u primjeni je novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Bitne značajke Zakona su:

  • sve osnove za plaćanje dostavljaju se Financijskoj agenciji koja ujedno i vodi Očevidnike redoslijeda osnova za plaćanje
  • banke prilikom provođenja ovrhe postupaju isključivo prema nalogu FINA-e
  • osnove za plaćanje provode se na svim računima ovršenika u banci i oročenim novčanim sredstvima prema Osobnom identifikacijskom broju (OIB-u)
  • ako u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se provodi ovrha, ista se provodi redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun ovršenika