VISA Bonus plus - HPB - Hrvatska poštanska banka

VISA Bonus plus

VISA Bonus plus je revolving kreditna kartica namijenjena poslovnim subjektima, malim poduzetnicima s aktivnim poslovnim računom u Hrvatskoj poštanskoj banci. Uz klasična svojstva revolving kredita, VISA Bonus plus kartica svojim korisnicima omogućuje povrat određenog postotka od potrošenog iznosa, a postotak povrata ovisi o iznosu potrošnje putem kartice. Povrat određenog postotka sredstava od potrošenog iznosa uplaćuje se u korist poslovnog računa, a u transakcije na koje se obračunava bonus ne ulaze transakcije podizanja gotovine na isplatnim mjestima (bankomatima, POS terminalima).

Kartica vam omogućuje:

 • plaćanje svih troškova učinjenih u jednom obračunskom razdoblju (mjesec dana), jednom mjesečno, djelomično, u postotku ukupnog iznosa troškova
 • kupovinu na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu ili putem interneta
 • podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima
 • kupovinu GSM bonova na bankomatima HPB-a (VIPnet, T-Mobile, TELE2, Tomato)
 • dostupnost informacija o stanju računa putem telefonskog servisa Banke (0-24)

Prednosti HPB VISA Bonus plus kartice:

 • povrat određenog dijela sredstava od potrošenog iznosa
 • korištenje revolving kredita -  minimalni iznos otplate troškova iznosi 5% ili minimalno100,00 kn
 • mogućnost limitiranja ukupne potrošnje te dnevne i mjesečne potrošnje za svakog korisnika
 • potpuna kontrola troškova

Tabela postotaka povrata na potrošeni mjesečni iznos po poslovnom subjektu

OdDo% povrata
5.000,00 kn 20.000,00 kn 0,40%
20.001,00 kn 35.000,00 kn 0,60%
35.001,00 kn 50.000,00 kn 0,80%
50.001,00 kn na više 1%

Postotak povrata na potrošeni iznos obračunavat će se na nivou poslovnog subjekta, a ne pojedinačne kartice, a obračun će se vršiti završetkom obračunskog ciklusa. Navedeni iznos povrata biti će evidentiran na Izvatku o prometima transakcijskog računa.

Kamata na VISA Bonus plus karticu (revolving kredit) iznosi 9,98%.

Kako postati korisnik kartice!

 1. Pažljivo pročitajte Opće uvjete poslovanja za VISA Bonus plus kartice
 2. Ispunite Pristupnicu za pravnu osobu i Pristupnicu za korisnika kartice
 3. Predajte u najbližoj poslovnici / regionalnom centru za gospodarstvo

 

Za punu funkcionalnost interaktivnih PDF obrazaca potrebna vam je najnovija verzija Adobe Readera.

Kao instrument osiguranja Podnositelj zahtjeva je dužan Banci dostaviti 2 (dvije) bianco akceptirane mjenice s klauzulom "bez protesta" uz mjenično očitovanje te običnu Zadužnicu na dvostruki iznos limita računa.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: