SMS usluga - HPB - Hrvatska poštanska banka

SMS usluga

HPB SMS usluga svim vlasnicima žiro računa otvorenim u Banci omogućuje da putem svog mobilnog telefona primaju informacije o:

  • stanju sredstava na računu ukoliko je prethodnog dana bilo promjena na računu
  • rezerviranom iznosu sredstava na računu
  • visini dopuštenog prekoračenja i promjenama u visini odobrenog dopuštenog prekoračenja po računu

Za aktiviranje usluge potrebno je

  • imati otvoren žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci
  • popunjenu pristupnicu predati u najbližoj poslovnici/podružnici Banke ili u bilo kojem uredu Hrvatske pošte -pristupnicu možete preuzeti na ovoj stranici odabirom linka "Pristupnica za korištenje HPB SMS usluge za poslovne subjekte" i ispuniti je direktno na vašem računalu.

Banka svim korisnicima HPB SMS usluge šalje informacije

  • putem SMS poruke
  • ukoliko je prethodnog dana bilo promjena na vašem tekućem računu
  • svakog radnog dana nakon 7 sati

U slučaju gubitka mobilnog uređaja, promjene broja i drugog nazovite besplatan broj 0800 472 472 koji vam je dostupan od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: