Cash pooling - HPB - Hrvatska poštanska banka

Cash pooling

Cash pooling ili Sustav objedinjenog obračunskog vođenja poslovnih računa proizvod je koji omogućuje jednostavnije i uspješnije upravljanje likvidnošću, jasan uvid u financijsku poziciju računa uključenih u sustav, minimiziranje transakcijskih troškova te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.

Cash pooling mijenja tradicionalni način upravljanja financijama u velikim grupama te osigurava bolju kontrolu novčanih sredstava omogućavajući pritom znatne uštede budući da se pozitivna i negativna salda na različitim računima objedinjuju.

Kome je namjenjen?

 • Grupama poslovno ili vlasnički povezanih poslovnih subjekata kao što su županije, gradovi, općine ili jedinice lokalne samouprave te poduzeća i holding društva ili grupe
 • Pojedinačnim poslovnim subjektima koji imaju veliki broj računa i podračuna

Kada koristiti Cash pooling?

 • Kada poduzeće ima otvoreno više računa
 • Kada poduzeće ima mogućnost optimiziranja stanja po računima

Koja vrsta računa može biti uključena u Cash pooling?

 • Isključivo redovni kunski računi uključujući podračune

Prednosti korištenja Cash poolinga

 • Efikasnije upravljanje likvidnošću
 • Negativno stanje računa koji koriste odobreno prekoračenje po računu "virtualno" se pokriva sredstvima s računa koji imaju pozitivni saldo te se na dio negativnog stanja koje je pokriveno sredstvima s drugih računa ne plaća aktivna kamata Banci već se naplaćuje interna kamata koju prethodno definiraju sudionici
 • Efikasnije investiranje pozitivnih salda
 • Veća transparentnost troškova i mogućnost kontrole
 • Povećanje kamatnih prihoda
 • Smanjenje kamatnih rashoda
 • Sredstva raspolaganja dostupna čitavo vrijeme
 • Mogućnost učinkovitijeg, efikasnijeg i jeftinijeg financiranja projekata
 • Interni obračun kamata za samostalne poslovne subjekta

 

Za sve dodatne informacije o Cash pooling usluzi Hrvatske poštanske banke obratite nam se putem besplatnog broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472 ili u Sektor poslovanja s gospodarstvom.