Antikorupcijski program - HPB - Hrvatska poštanska banka

Antikorupcijski program

Osnovne organizacijske vrijednosti Hrvatske poštanske banke

Temeljne vrijednosti:

čestitost, pravednost , povjerenje, lojalnost, savjesnost, solidarnost, pouzdanost, društvena odgovornost.

Temeljna načela:

etično i profesionalno ponašanje, primjena i poštivanje zakona i propisa, tajnost poslovnih informacija, orijentacija prema klijentima, odgovornost u poslovanju, zaštita interesa dioničara.

Povjerljivost i sigurnost podataka

Svi podaci o klijentima dobiveni izravnim ili neizravnim putem, strogo su povjerljivi i služe za unutarnju uporabu. Bez prethodnog i izričitog odobrenja klijenata, banka ne daje vanjskim osobama ili ustanovama povjerljive podatke, uz iznimku opravdanog zahtjeva nadležnih vlasti ili razmjene općih informacija među bankama.

Zaposlenici su dužni primjenjivati načela banke u svome radu u postupanju prema suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i široj javnosti.

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

Osnovni principi Hrvatske poštanske banke u odnosu s trećim osobama temeljeni su na Etičkom kodeksu banke.

Oni obuhvaćaju transparentnost, zadovoljstvo korisnika usluge, briga o klijentima, konstantno unaprjeđenje usluge i društveno odgovorno poslovanje.

Kontinuiranim usavršavanjem zaposlenika ulaže se u stručni kadar i usvajaju nove tehnologije. Posebna pozornost pridaje se ekološkoj osviještenosti kojom raste briga prema vlastitoj okolini.

Strateški ciljevi

  • Osiguravanje trajnog rasta, uvažavajući načela sigurnosti i stabilnosti poslovanja
  • Povećanje profitabilnosti kroz unapređenje sustava upravljanja troškovima i optimizacijom poslovnih procesa, te povećanje operativnih prihoda s naglaskom na nekamatnim prihodima
  • Razvoj poslovne mreže
  • Brzo prilagođavanje promjenama u poslovnim procesima i okruženju
  • Širenje palete proizvoda i usluga, te podržavanje programa u suradnji s državnim institucijama, lokalnom upravom i razvojnim bankama
  • Potpuna posvećenost kvaliteti servisa i povećanje prodaje
  • Razvijanje ljudskog potencijala i intelektualnog kapitala