Nova metodologija utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba

Poštovani klijenti,
Hrvatska poštanska banka objavljuje novu Metodologiju utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba, a koja će biti u primjeni od 10. lipnja 2020. godine.