Najava privremenog prestanka rada govornog automata

Obavještavamo Vas da s 15.11.2019. godine privremeno prestaje s radom usluga govornog automata telefonskog servisa Banke 072 472 472  s informacijama o stanju računa fizičkih osoba  (tekući račun, zaštićeni 35* račun, žiro račun) i visini prekoračenja.

Informacije o stanju računa možete i dalje saznati u svim poslovnicama i na bankomatima Banke, uredima Hrvatske pošte ili putem usluga izravnog bankarstva Banke koje, ako nemate ugovoreno, možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte.