Najava izmjene uvjeta korištenja HPB Kombinacije

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za korištenje proizvoda i usluga HPB kombinacije.