Najava izmjene uvjeta korištenja HPB Kombinacije - HPB - Hrvatska poštanska banka

Najava izmjene uvjeta korištenja HPB Kombinacije

Zagreb, 8. studenog 2017.

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas o donošenju novih Općih uvjeta za korištenje proizvoda i usluga HPB kombinacije.  

Novi opći uvjeti i prilozi:

 

Novi Opći uvjeti uz priloge u primjeni su od 08. siječnja 2018. godine.