Zeleni ured - HPB - Hrvatska poštanska banka

Zeleni ured

U cilju jače društvene odgovornosti u području ekologije, HPB je početkom 2012. godine usvojila preporuke Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i u svoje poslovanje uvela Zeleni ured - aktivnosti i principe poslovanja koji pridonose očuvanju okoliša.

Riječ je o inicijativi koja za cilj ima podići ekološku svijest zaposlenika Banke koji svojim ponašanjem izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša. Uvođenje Zelenog ureda podrazumijeva veću brigu o očuvanju okoliša i pridržavanje načela ekološke i energetske održivosti kao što su: racionalno korištenje energenata, uredskog materijala i opreme, smanjenje otpada i recikliranje. Svako od ovih načela obuhvaća niz aktivnosti čija primjena rezultira pozitivnim učincima na okoliš i lokalnu zajednicu, ali i na samo poslovanje Banke. U svrhu definiranja aktivnosti i mjera Zelenog ureda, donesena je Politika Zelenog ureda koje se pridržavaju svi zaposlenici Banke prilikom obavljanja svojih svakodnevnih radnih aktivnosti.