HPB omogućila povoljnije financiranje sjetve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Hrvatska poštanska banka pridružila se programu kreditiranja proljetne sjetve 2019. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji uz kamatnu stopu 4,00% godišnje, fiksno od čega će Županija subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od 2,80 postotnih poena godišnje, fiksno.

Time je poljoprivrednicima, korisnicima ove linije, omogućena povoljna kamatna stopa u visini 1,20% godišnje, fiksno.

Ugovor je u ime Banke, 4. veljače 2019. zaključila Andrea Dokmanović, direktorica Regionalnog centra za gospodarstvo Bjelovar sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Damirom Bajsom.

HPB ovom suradnjom omogućava našim poljoprivrednicima da još povoljnije i lakše obave proljetnu sjetvu.