Najava izmjene Općih uvjeta za poslovne subjekte

Novi Opće uvjete poslovanja HPB za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za poslovne subjekte.