Krediti za financiranje energetske učinkovitosti poslovnih subjekata

Što omogućuju krediti za financiranje energetske učinkovitosti poslovnih subjekata u suradnji s EBRD-om?

  • Financiranje obrtnih sredstava, financiranje nabave proizvoda, materijala i opreme koja odgovara postavljenim tehničkim zahtjevima energetske učinkovitosti
  • Program je namijenjen dobavljačima, proizvođačima, instalaterima ili prodavateljima energetski učinkovitih proizvoda
  • Financiranje provedbe REENOVA+ programa osigurano je iz sredstava EBRD donatorskog fonda (‘Shareholders Special Fund’)
  • Korisnici ovog programa financiranja mogu zatražiti i besplatnu tehničku pomoć konzultanata koja uključuje sva objašnjenja o energetski učinkovitoj opremi, uštedama koje je moguće ostvariti, optimalnoj kombinaciji mjere energetske učinkovitosti, potrebnoj projektnoj dokumentaciji i svim provedbenim koracima

 

Saznajte više o REENOVA+ programu.

Krediti za financiranje energetske učinkovitosti poslovnih subjekata u suradnji s EBRD-om u brojkama

Koje pogodnosti nudi HPB?