HPB jedina nudi istu kamatu za kredite u kunama i eurima

Fiksna godišnja kamatna stopa u prvih 5 godina otplate u eurima i u kunama, već od 5,40% za gotovinske kredite i od 3,30% za stambene kredite