eBankarstvo

U HPB-u najpovoljniji subvencionirani stambeni krediti; kamata 2,09%


Hrvatska poštanska banka i ove godine sudjeluje u programu subvencioniranja stambenih kredita i to s najpovoljnijim uvjetima: HPB nudi istu kamatnu stopu od 2,09% za kredite u kunama i uz valutnu klauzulu EUR, maksimalan EKS 2,19%. Banka umjesto klijenta snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine, a osigurala je i povoljnije uvijete ugovaranja police osiguranja nekretnine koja se kupuje. HPB je za subvencionirane kredite ponudila značajno povoljnije uvjete od redovnih, a kamatne stope vrijede bez ograničenja za iznos kredita (država subvencionira kredite do 100.000 eura). Kamata za prvih 7 godina je fiksna i iznosi 2,09%, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,68% te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +1,75%. Najpovoljnijim kamatnim stopama HPB aktivno podržava inicijativu države za poboljšanje demografske slike Hrvatske. Ostalim pogodnostima za korisnike subvencioniranih kredita najveća banka u hrvatskom vlasništvu želi pridonijeti ostanku mladih obitelji u zemlji u skladu sa svojom misijom stvaranja boljih uvjeta za život u Hrvatskoj. HPB poziva klijente da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju, a za informacije se mogu javiti u sve poslovnice HPB-a. Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, uvjet je da korisnik kredita u vrijeme podnošenja zahtjeva nije stariji od 45 godina, da u vlasništvu nema stan ni kuću, a ako posjeduje jedan stan ili kuću da nekretnina ne zadovoljava osnovne uvjete za život. Također, korisnik kredita može posjedovati nekretninu koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće za vlastito stanovanje. Cijena nekretnine koja se subvencionira ne može biti veća od 1.500 EUR/m2. Država subvencionira pet godina, a rok se produžuje za jednu godinu po djetetu i dvije godine za svako novo dijete u razdoblju subvencioniranja. Dodatne dvije godine subvencije dobit će i podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. Subvencije se kreću od 30% do 51% anuiteta, ovisno o području u kojem se nekretnina nalazi.
Povratak na novosti