eBankarstvo

Transfer godine – Nova akcija HPB Stambene štedionice


Transfer godine nova je akcija HPB stambene štedionice u trajanju od 15. svibnja do 30. rujna 2008. u kojoj sve štediše koji ugovore štednju u trajanju od 5 godina ostvaruju mogućnost dobivanja bonus uplate i do 17.500 kuna.

Nove štediše koje ugovore HPB multi, multi dječju ili maxi štednju te oni koje svoju postojeću stambenu štednju prenesu iz druge stambene štedionice stječu pravo na jednokratni bonus nakon što uplate prve odgovarajuće štedne uplate. Vrijednost bonusa iznosi od 0,40 do 1,20 posto ugovorenog štednog iznosa i ovisi o načinu prve štedne uplate stambene štednje; tromjesečno, polugodišnje ili jednokratno. Tako štediše koje odaberu uplatu svog prvog štednog iznosa od 5.000 kuna dobivaju bonus od 1 posto ugovorenog iznosa, a najveći bonus od 1,20 posto ugovorenog iznosa ostvaruju štediše koji štedni ulog uplate jednokratno.

Akcija traje od 15. svibnja do 30 rujna 2008., a krajnji rok za uplatu prvog štednog uloga je 25. prosinca 2008. U slučaju raskida ugovora stambene štednje prije ugovorenog roka ili podizanja kredita za međufinanciranje štediše ne ostvaruju mogućnost bonus uplate.

Stambenu štednju moguće je ugovoriti u poslovnicama Hrvatske poštanske banke, FINA Opcija i uredima Hrvatske pošte.

Povratak na novosti