eBankarstvo

Strateško partnerstvo HPB-a i Hrvatske pošte


Hrvatska poštanska banka i Hrvatska pošta sklopile su Ugovor o strateškom partnerstvu i eksternalizaciji dijela poslova iz domene platnih i ostalih usluga banke. Ova suradnja omogućuje izgradnju najveće distribucijske mreže za bankarske usluge i proizvode koja će obuhvatiti više od 1100 poštanskih ureda diljem Hrvatske.

Poštanski uredi će građanima nuditi redovite bankarske proizvode i usluge: uplatu i isplatu novca, otvaranje tekućih računa i žiro-računa građana, oročenja depozita, ugovaranje stambene i drugih oblika štednje, zatim kupnju udjela u HPB investicijskim fondovima, zaprimanje zahtjeva za SMS/E-mail uslugom ili internet bankarstvom, zaprimanje zahtjeva za kredite građanima i kartičnog poslovanja. Drugim riječima građani će u poštanskim uredima moći obaviti sve usluge koje banka nudi u svojem portfelju, a puni spektar usluga bit će dostupan od svibnja ove godine. Osim toga, klijentima banke i svim građanima dostupna je mogućnost podizanja gotovine putem POS uređaja HPB-a u gotovo svakom poštanskom uredu, što pored bančine bankomatske mreže čini najrasprostranjeniju isplatnu mrežu od preko 1300 uređaja.

Koristi od ove strateške poslovne suradnje imaju prije svega klijenti te svi korisnici usluga banke i pošte koji će sada na još jednostavniji, dostupniji i brži način moći obaviti svoje novčane transakcije.

«Zahvaljujući ovom strateškom povezivanju svi klijenti Hrvatske poštanske banke dobit će najrasprostranjeniju i najdostupniju mrežu kroz koju će moći obavljati svoje financijske transakcije. Kroz urede Hrvatske pošte u mogućnosti smo svoje usluge nuditi gotovo u svakom kutu naše zemlje.», izjavio je Čedo Maletić, predsjednik Uprave banke.

«U skoroj budućnosti namjeravamo i poslovnim subjektima ponuditi bankarske proizvode i usluge u mreži naših poslovnica. Namjera nam je omogućiti poslovnim subjektima u svakom poštanskom uredu obavljanje svih onih transakcija koje mogu obaviti u poslovnici banke. Poslovni subjekti više neće trebati odlaziti u udaljene poslovnice banaka već će u svakom poštanskom uredu moći otvoriti račun te u njemu obavljati sve poslove", kazao je predsjednik Uprave Hrvatske pošte Robert Jukić te nastavio kako je riječ o sinergijskom modelu kojeg koriste brojni poštanski operatori u Europi.

Prvi ugovori o poslovnoj suradnji Hrvatske pošte i HPB-a zaključeni su još 1993. godine i od tada se pa sve do današnjih dana nastavlja ova dugotrajna, uspješna i komplementarna suradnja čiji sinergijski efekti imaju puno veći potencijal od onog što je do sada ostvareno.

Povratak na novosti