eBankarstvo

Stambeni krediti bez jamaca


Nakon što je za stambeno kreditiranje namijenila 300 milijuna kuna, Hrvatska poštanska banka najavljuje nove uvjete odobravanja stambenih kredita. Prema novim uvjetima klijentima su na raspolaganju četiri različita modela kombinacije instrumenata osiguranja čime je omogućena realizacija kredita bez jamaca. Kombinaciju instrumenata osiguranja klijenti će od sada birati prema vlastitim mogućnostima te će, osim jamaca, kao instrumente osiguranja moći koristiti namjenski depozit, policu životnog osiguranja ili udjele u fondovima HPB Investa. Uz mogućnost odabira željenih instrumenata osiguranja, klijenti mogu ostvariti i nižu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, što ovisi o korištenju ostalih proizvoda iz ponude banke. Kamatna stopa na stambeni kredit ovisi o namjeni za koju se kredit koristi, a najniža iznosi 6,99 posto (EKS od 7,41 posto). Novi uvjeti za odobravanje stambenih kredita banke primjenjuju se od 15. ožujka 2010. godine, a detaljne informacije o kreditima klijentima su dostupne na Internet stranici banke.
Povratak na novosti